Özel sektör işverenlerimiz, istihdam seferberliği kapsamında 687 sayılı KHK'nın ilgili hükümleri gereğince 31/12/2016 tarihindeki işçi sayısına ek olmak üzere ve geriye dönük 3 ay işsiz olmak ve İŞKUR'a da kayıtlı olmak koşuluyla istihdam edilmeleri halinde kontenjan ve herhangi bir sayı şartı aranmaksızın 31/12/2017 tarihine kadar her işçinin 773,00 TL'si İŞKUR tarafından karşılanacaktır.