BİNA DURUMU:

Bodrum İlçe Halk Kütüphanesi hizmet binası 1914 yılından önce mesken olarak yapılmış kâgir bir yapıdır. Cumhuriyet döneminde Halkevi olarak kullanılmaya başlanan bina, 1953 yılında 5830 sayılı yasa ile hazineye devredilmiş, 08.11.1955 yılında da Milli Eğitim Bakanlığınca 1200 kitapla Halk Kütüphanesi olarak hizmete açılmıştır. 26.06.1981 yılında Kültür Bakanlığına tahsis edilen bina ikinci derece eski eser olarak tescilli olup, halen T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Bodrum İlçe Halk Kütüphanesi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Bodrum İlçe Halk Kütüphanesi içinde çocuk bölümü olarak kullanılan bitişik bina ise mülkiyeti Bodrum Belediyesine ait olup, Atatürk'ün doğumunun 100.yıldönümü nedeniyle, çocuk kütüphanesi olarak kullanılmak üzere belediye tarafından 19.07.1982 tarih ve 1296 sayılı encümen kararı ile süresiz olarak tahsis edilmiştir.

PERSONEL:

Bodrum İlçe Halk Kütüphanesinde idari, teknik ve okuyucu hizmetleri olmak üzere üç ana bölümde hizmet verilmekte olup, Kütüphane Müdürü İbrahim ÖZTÜRK, kütüphaneci A.Aylin GEDİK ve memur Ali Osman PAKSOY tarafından hizmetler yürütülmektedir.

HİZMETLERİMİZ:

Açık raf sistemi ile okuyucuya hizmet veren kütüphanemizde, 2011 yılı ilk yarısında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından 1093 adet kitap eklenerek, 36.344'e ulaşan kitap sayısı ile yılın ilk yarısında 15.750 okuyucuya hizmet verilmiştir. Koleksiyon Genel Konular, Felsefe ve Psikoloji, Din, Toplum Bilimleri, Dil ve Dilbilim, Doğa Bilimleri ve Matematik, Teknoloji, Güzel Sanatlar, Edebiyat ve Retorik, Coğrafya ve Tarih olmak üzere çeşitli konu başlıklarında eserlerden oluşmaktadır. Ayrıca, Bakanlığımızca abone olunan 41 adet dergi de yıl boyunca okuyucularımızın kullanımına sunulmaktadır.

47.Kütüphane Haftası'nda Güncel Yayınlar sergisi açılmış, Çocuk Bölümünde de İlköğretim öğrencilerine yönelik, kütüphaneyi tanıma gezileri, kitap tanıtımı ve çizgi film gösterileri düzenlenmiştir.

Kamu İnternet Merkezi Projesi kapsamında kütüphanemize gönderilen 4 adet bilgisayar ile okuyucularımıza ücretsiz internet hizmeti sunulmaktadır. Kütüphanemiz, Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu web tabanlı Milas Kütüphane Otomasyon programına dâhil olup, internet üzerinden WWW.ekutuphane.org adresinden kütüphanemizde katalog taraması yapmakta mümkündür.

Kütüphanemiz kadın-erkek her yaşta, her seviyede ve her meslekten okuyucunun çeşitli konulardaki fikir ürünlerinden serbestçe yararlanmasını sağlayarak, bölgesinin kültürel, sosyal ve teknik kalkınmasında yardımcı olmaktadır.

Halk Kütüphanelerinin amaçları arasında bulunan okuma alışkanlığını kazandırma konusunda da kütüphanemiz Bakanlığımız ve okuyucularının katkılarıyla sağladığı yayınlarla her geçen gün koleksiyonunu güncelleyerek, okuyucu sayısının dolayısıyla okuma alışkanlığı kazanan kişilerin sayısının artmasına katkıda bulunmaktadır.