İLAN                                                            
 
 
     09.04.2019 tarihinde Bodrum Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen İlçe Turizm Amaçlı Sportif Kurulu kararı gereği;
 
   04.03.2019 tarihli Kurul kararında belirtildiği üzere son başvuru tarihi olan 05.04.2019 tarihine kadar herhangi bir başvuru yapılmayan ve boş olan, Tesis önünde bulunmayan parkurlar için son başvuru tarihi 06 Mayıs 2019 olarak belirlenmiştir.. Başvuru dosyaları en geç 06 Mayıs 2019 tarihinde mesai bitimine kadar Bodrum Turizm Danışma Bürosu’na eksiksiz olacak şekilde teslim edilecektir. Bir parkur için birden fazla başvuru olması durumunda daha sonra ilan edilecek bir tarihte, 01.06.2018 tarih ve 30438 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  “ Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” maddeleri uyarınca Muğla Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 12.06.2018 tarih ve 508266 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Müzakere Usul ve Esasları uygun olarak müzakere yoluna gidilecektir.
 
    Son başvuru tarihinde kadar bir parkura tek başvuru olması halinde başvuru dosyası eksiksiz ve uygun bulunduğu takdirde başvuran işletmeye yeterlilik belgesi düzenlenecektir.
 
 
NOT:
-Eksik belge ile başvurular kabul edilmeyecektir.
-Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerini uygulamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
                                                                                             
 
 
BODRUM TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET KURULU