T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Kaymakamlık  >>   İlgili Birimler  >>   Vergi Dairesi Müdürlüğü

 Bodrum Vergi Dairesi Müdürlüğü
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

BODRUM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

KADRO DURUMU

 

 

 

 

Personelin Ünvanı

 

 

Mevcut

Vergi Dairesi Müdürü

1

Müdür Yardımcısı

2

Servis şefi

2

Memur

10

Gelir Uzmanı

25

Yoklama Memuru

9

İcra Memuru

5

Tahsildar

9

Veznedar

2

V.H.K.İ.

7

Koruma Güvenlik Görevlisi

1

Hizmetli

1

Şoför

0

Geçici görevli  (Daire dışında )

1

 

 

 

 

                                     Toplam

75

 

 

Şirket Türü İtibariyle Mükellef Sayıları

 

 

 

 

Şirket Türü

 

 

Mükellef Sayısı

Anonim Şirket

373

Limited Şirket

3186

Kooperatif

                                 160

Kolektif Şirket

1

Komandit Şirket

1

Diğer Şirketler

238

Gerçek Kişi Mükellef

13537

              Toplam

17496

MTV mükellefleri

35.251

               Genel Toplam

70.273

Vergi Türlerine Göre Mükellef Sayıları

 

 

 

 

Mükellefiyet Türü

 

 

Mükellef Sayısı

Gelir Vergisi (Gerçek Usul)

7743

Gayrı Menkul Sermaye İradı

3403

Basit Usul

1652

Zirai Kazanç

6

Serbest Meslek Kazancı

733

Kurumlar Vergisi

3957

              Toplam

17496

KDV

11539

Gelir Stopaj Vergisi

11986

MTV

27.239

              Genel toplam

85.754

 

 

Kullanılan Alındı Miktarları, Verilen Yevmiye Sayısı, Gelen-Giden Evrak Sayıları

 

 

 

 

Vergi Dairesi Alındısı

 

Yevmiye Sayısı

 

Gelen Evrak Sayısı

 

Giden Evrak Sayısı

185362

17176

84847

34105

 

 

 

Yapılan Yoklama Sayısı

 

 

 

Toplam Yoklama Sayısı

 

Sonuçlanan Yoklama Sayısı

 

Sonuçlanmamış yoklama Sayısı

 

Fiilen Yoklama Yapan Memur Sayısı

6292

5994

298

5

 

 

 

Düzenlenen Tutanak Sayısı ve Ceza Miktarları

 

 

 

 

Denetlenen Mükellef Sayısı

 

 

Cezalı Tutanak Sayısı

 

Ceza Miktarı

12934

1898

566.302,00

Bütçe Gelirlerinden yapılan Red ve İadeler

 

 

 

Yapılan Red ve İade Tutarı

 

28.502.917,37

 

 

Uzlaşma Bilgileri

 

 

 

Uzlaşma Bilgileri

 

 

Vergi İncelemesine Dayalı olanlar

 

 

 Diğerleri

Dosya  Adedi

4

117

Uzlaşılan Dosya Sayısı

3

1064

Uzlaşılamayan Dosya Sayısı

1

5

Uzl.başvurulan Vergi Tutarı

130.955,02

81.337,98

Uzlaşılamayan Vergi Tutarı

19.547,64

44.477,51

Uzlaşmaya konu olan vergi

130.955,02

81.337,98

Uzlaşılan Tutar

49.617,04

77.272,38

Uzl.başvurulan ceza tutarı

100.605,56

287.617,52

Uzlaşılamayan ceza tutarı

29.321,46

58.261,22

Uzlaşmaya konu olan ceza

71.284,10

224.356,30

Uzlaşma sonucu ceza

7.130,00

25.903,00

 

 

 

           

 

Takdir Komisyonu Bilgileri

 

 

 

Verginin Türü

 

 

Önceki Dönemden Devreden

 

Sevk edilen Dosya Sayısı

 

Toplam

 

Karara bağlanan Dosya Sayısı

 

Sonraki Döneme Devreden

 

Gelir Vergisi

1426

257

1683

567

1116

Kurum.Verg.

561

75

636

281

355

KDV

10317

1674

11.991

3472

8519

Basit Usul

528

39

566

86

480

Vrs.İntikal V

0

122

122

121

1

Damga V.

39

0

39

0

39

Diğerleri

20.148

1961

22.109

7.773

14.336

Toplam

33.018

4128

37.146

12.300

24.846

 

 

                                                                                 

 

 

Daire Aleyhine Açılan Vergi Davaları

 

 

 

Açılan Dava

 

 

Sona Eren

 

Kaybedilen

     

Kazanılan

352

87

86

1

 

 

 

İtiraz Veya Temyiz yoluna Gidilen Davalar

 

 

Açılan Dava

Sona eren

Kaybedilen

Kazanılan

86

35

35

0

 

 

 

 

 

 

 

Kaybedilen Davalarda Tarhiyatın Dayanağı

 

 

 

Tarhiyatın Dayanağı

 

 

Vergi İnceleme Raporu

47

Takdir Komisyonu Kararı

39

 

 

 

Kazanılan Davalarda Tarhiyatın Dayanağı

 

 

 

Tarhiyatın Dayanağı

 

 

Takdir Komisyonu Kararı

0

Vergi İnceleme Raporu

1

 

 

 

Alınan Beyanname Sayıları

 

 

Elden Alınan Beyanname

 

 

 

E.(Elektonik ortamda alınan ) Beyanname

 

Toplam Alınan Beyanname

4415

180.712

185.127

 

Kovuşturma Bölümü

 

 

 

 

İşlem Türleri

 

 

Sayı Ve Tutar

Borçlu Mükellef Sayısı

43.662

Tahakkuk Sayısı

512.519

Vergi Aslı Toplamı

259.961.538,09

Gecikme Zammı Toplamı

49.427.829,19

Takibe alınan mükellef sayısı

52.612

Takip Dosya sayısı

822.550

Takipli Borç Toplamı

310.865.806,65

Tebliğ yapılan mükellef  sayısı

82.930

Tebliğ edilen ödeme emri sayısı

412.520

Haciz varakası düzenlenen mükellef sayısı

70.230

Haciz varakası sayısı

321.210

Haciz varakası Borç Toplamı

325.412.870,12

İcra Memurlarınca gidilen mükellef sayısı

250

İcra Memurlarınca yapılan Tahsilat

112.451,14

Düzenlenen Haciz Tutanağı Sayısı

30

Cebren Tahsilat Yapılan Mükellef Sayısı

386

Cebren Yapılan Tahsilat Miktarı

955.220,18

Menkul ve Gayrimenkul Haczi yapılan Mük.

480

Menkul ve Gayrimenkul SATIŞ Tutarı

499.032,00

Menkul ve Gayrimenkul Satış İhale Sayısı

80

 

Yerleşim Yeri

 

Bodrum Vergi Dairesi Müdürlüğü Kıbrıs Şehitleri caddesi Bodrum adresindeki hizmet binasında 2000 yılından bu yana hizmet vermektedir. Hizmet binamız 1567 metrekare olup bodrum katı arşiv olmak üzere 3 kattan oluşmaktadır.

 

 


e-posta:bodrum@icisleri.gov.tr
tel: 0(252) 316 10 01