TARİHÇESİ:

Ülkemizde ilk tapu teşkilatı 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıyla kurulmuştur.

Cumhuriyetin kurulmasından sonra bağımsız bir tapu teşkilatının oluşturulması konusu; özel bir dal olması bu hususta özel bir deneyim gerektirmesi ve kapsamının genişliği sebebiyle önem kazanmıştır.

Bunun üzerine 1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü Teşkilatı kurulmuştur.Teşkilat bünyesine 1925 yılında 658 sayılı kanunla kadastro birimi ilave edilmiştir.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bugünkü yapısı ve hedefleri 29 Mayıs 1936 tarih ve 2997 sayılı kanunla belirlenmiş olup;teşkilat Maliye Bakanlığı'na bağlanmıştır.Daha sonra 07 Temmuz 1939 tarihinde Adalet Bakanlığı'na bağlanmış ve nihayet taşıdığı önem ve bağımsızlığı göz önüne alınarak 10 Ağustos 1951 tarihinde Başbakanlığa bağlanmıştır.

Teşkilat 26 Eylül 1984 yılında çıkarılan 3045 sayılı kanunla bugünkü statüsüne kavuşmuş 22 Kasım 2002 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na bağlanmıştır.

04/04/2011 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ibaresi 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' olarak değiştirilmiştir.

BULUNDUĞU YER:

Müdürlüğümüz Bodrum Hükümet Konağı'nın zemin katında hizmet vermektedir.

PERSONEL:

Müdürlüğümüz;

Abdullah TUNA (Müdür)

(Beş Müdür Yrd. ataması yapılmış ama henüz müdürlüğümüzdeki görevlerine başlamadılar)

Çağrı Ergeç (Bilgisayar İşletmeni)

Özlem KAYMAKÇILI (Bilgisayar İşletmeni)

Esin ERGİN (Bilgisayar İşletmeni)

Ersin GÜLER (Bilgisayar İşletmeni)

Oğuz ARAS (Bilgisayar İşletmeni)

Fatma SARRAÇ (Bilgisayar İşletmeni)

Arif TÜRKMEN (Bilgisayar İşletmeni)

Kürşat SÜZENER (Bilgisayar İşletmeni)

Ali İrfan ERARSLAN (Arşiv Memuru)

Gülçin AYSAN(Arşiv Memuru)

Recep TEZER (Bilgisayar İşletmeni)

Ali CÖMERT (Bilgisayar İşletmeni)

Fırat ÇAKIR (Bilgisayar İşletmeni)

Melek DEMİRKAPI (Bilgisayar İşletmeni)

Fatma AYAĞIBÜYÜK (Bilgisayar İşletmeni)

Ahmet Bahadır KOCALAR (Bilgisayar İşletmeni)

Gamze YILDIZ (Bilgisayar İşletmeni)

Kamile ÇEVİK (Bilgisayar İşletmeni)

İle hizmet vermektedir.

YAPILAN İŞLEMLER:

Taşınmaz mallarla ilgili akitli ve akitsiz işlemleri hazırlamak ve tescil işlemlerini yapmak,

Tapu sicillerinin düzenlenmesi için temel prensipleri tespit etmek,

Tesis kadastro yaparak taşınmazların hukuki ve teknik durumlarını belirlemek ve bunları güncel tutmaktır.

Müdürlüğümüzde iş yükü hayli fazla olup,başvuru talep sayısı 06/10/2011 tarihi itibariyle 21286,yevmiyemiz ise 18617 dir.

DONANIM:

Bodrum Tapu Müdürlüğü Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS ) ile çalışmakta olup,müdürlüğümüzde 20 bilgisayar,19 yazıcı,1 fotokopi makinesi,1 faks cihazı mevcuttur.

Web sayfası olarak da www.tkgm.gov.tr internet adresinden her türlü sorun ve bilgi için yararlanılabilmektedir.Ayrıca müdürlüğümüzde olası sahtecilik ve benzeri olayların tespiti amacıyla güvenlik kamera sistemi mevcuttur.